Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Corona d’argent

NÚM DE REGISTRE

15

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

corona

ALÇADA (CM)

12

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

22

TÈCNIQUES UTILITZADES

calat, repussat, gravat

MATERIALS UTILITZATS

plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Corona d'argent tota ella treballada. Dominen els calats a partir dels quals es dibuixa tota la mostra floro-vegetal realitzada a partir de treballar en repussat l'argent. Com a base de tota l'ornamentació calada i repussada un fris o arc bàsicament llis amb petites incisions dibuixant una mostra floral. A dalt i abaix del fris una motllura repussada i amb decoració lineal.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

S.P

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

12

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA