Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu

NÚM DE REGISTRE

706

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

escultura

NOM DE L’OBJECTE

creu

ALÇADA (CM)

59 x 33 x 10'5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària nummolítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Creu llatina inscrita i decorada amb tres estrelles de vuit puntes envoltades, cadascuna, per una circumferència.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Té inscripció

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

59 x 33 x 10'5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Siglat anteriorment amb el número 71 en gran i de color vermell.

COMPARTIR

CA