Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu de Sant Honorat

NÚM DE REGISTRE

1003

CRONOLOGIA

1949

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

creu processional

ALÇADA (CM)

145 x 48,5 x 7 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, repussat, esmalt

MATERIALS UTILITZATS

argent, lllautó, aram

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Creu dividida en l'asta i la creu pròpiament dita. L'asta (74 cm) consisteix en un cilindre d'aram llis acabat amb un cilindre de llautó una mica més ample; a la part superior, un nus de llautó de vuit cares amb un motiu quatrilobulat dins d'un cercle a cadascuna porta a un altre fragment de cilindre d'aram, aquest cop decorat amb un gravat de motius quatrilobulats dins de cercles disposats en columnes. Damunt seu un altre nus de vuit cares de llautó, decorat igualment, dóna pas a la creu d'argent pròpiament dita. Aquesta té una forma bàsica flordelisada; abans de cada cap hi ha motius quatrilobulats que, a l'anvers, contenen esmalts amb els símbols dels quatre evangelistes, de qualitat molt discreta. Als extrems de cada braç, dins els lisos, hi ha tres vidres de colors en cabuxó (verd i ovalat al centre, morat i rodó a cada banda). Al centre de la creu hi ha un motiu quatrilobulat centrat per un disc amb decoració de radis, damunt del qual s'hi llegeixen les inicials INRI en caràcters gòtics. El crucifix és de fosa. La superfície dels braços està decorada amb motius vegetals. Al revers, els braços estan decorats amb motius geomètrics repussats formant rombes; al quadrilòbul central hi ha un crismó i als dels braços les inicials de cadascun dels quatre evangelistes, aquestes darreres en caràcters gòtics. Les planxes d'anvers i revers estan vorejades per una petita cresteria de florons. Als laterals es veu una senzilla planxa repussada amb motius reticulats.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

a l'extrem del braç inferior de la creu (anvers): Gerona 1949. N. Carmaniu

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

145 x 48,5 x 7 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA