Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu d’or, perles i esmalts

NÚM DE REGISTRE

130

CRONOLOGIA

1503-1507

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

creu processional

ALÇADA (CM)

163

LLARGADA (CM)

26

AMPLADA (CM)

67,5

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

repussat, calat, gravat, daurat, fosa

MATERIALS UTILITZATS

or, plata i perles naturals

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Figures bíbliques, hagiogràfiques i al·legòriques

DESCRIPCIÓ

La creu és fidel a les formes gòtiques, especialment pel que fa a l'estructura de la magolla torriforme, constituïda per dos cossos hexagonals superposats en forma de torre gòtica amb fornícules que combina elements medievals com els contraforts i els pinacles. A cada fornícula hi trobem una figura nimbada: al primer nivell hi ha les figures de: Sant amb llança a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Tomeu), Sant amb destral a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Mateu), Sant amb falç a la mà dreta i calze a la mà esquerra (St. Joan), Sant amb espasa a la mà dreta i llibre tancat a la mà esquerra (St. Pau), Sant amb palmó a la mà dreta i llibre tancat a la mà esquerra (St. Judes Tadeu), Sant amb creu aspada a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Andreu); i al segon pis trobem un Sant amb bàcul coronat amb una creu a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Felip), Sant amb clau a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Pere), Sant amb Palmó a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Bartomeu), Sant amb serra a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Simó), Sant amb palmó a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. ), Sant amb bara a la mà dreta i llibre a la mà esquerra (St. Jaume el Menor). També hi ha sis àngels amb filactèria i un parell d’ales, vestits amb túnica, agenollats, amb cabell llarg i inberbes. Tipològicament es tracta d'una derivació de les creus catalanes dels segles XIV i XV quan dominava la tipologia flordelissada. En aquest cas tenim que les plaques quadrilofiades del mig dels braços es desplacen als extrems i es decoren profusament amb motllures vegetals i florons estrellats i esmaltats. Els esmalts dins les pautes flamenques constitueixen, quant a tècnica una innovació coneguda com "esmalts pintats". Les escenes representades a l’anvers de la creu, on hi ha la Crucifixió, són: A dalt, una au; al braç de l’esquerra, la Flagel·lació amb dos botxins; al braç de la dreta, el camí del Calvari; i als peus l’Oració al Mont de les Oliveres, on es veuen Crist i l’àngel i tres figures a cada costat seu dins d’una arcada. Les escenes representades al revers de la creu, on hi ha la Verge, són: L’Anunciació i concepció per obra de l’Esperit Sant, als peus; al braç dret de la creu, la Nativitat, on es veu una figura nimbada; al braç esquerre, l’Adoració amb una figura de peu; a dalt, la Marededéu coronada amb vestit vermell i mantell blanc i sis àngels.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Pere Joan Palau, Antoni Coll i Joan Coll

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Identificació per font

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

163

LLARGADA (CM)

26

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bon estat

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

dues (creu i nus)

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-BASTARDES, R. (Dir.) Guía de Museos de Cataluña. Barcelona: Ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. -BOADAS, J. i CASELLAS, LL-E. (dir) Girona. Guia d’arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. Col. Guies urbanes, núm. 10, Girona: Ajuntament de Girona i Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2005. -CALZADA, J., Catedral de Gerona, Ed. Escudo de Oro, Barcelona, 1979, p. 58 -FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Ed. Carlomagno: Girona, 1952, p. 36. -GIRBAL, E.“La Cruz de Oro de la Catedral Gerundense”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1882, núm. VI, pàg. 85. -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p. 179. -DALMASES, N., Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500, Barcelona, 1992, vol. 1, p. 89, 103 - Gudiol i Cunill, J, pg. 103 (reprodueix inscripció inventari 1588) Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia

NOTES I OBSERVACIONS

El 1938 va ser trasllat a un depòsit rural. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA