Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crismera de metall argentat

NÚM DE REGISTRE

207

CRONOLOGIA

1900

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

crismera

ALÇADA (CM)

9

LLARGADA (CM)

7

AMPLADA (CM)

10

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

platejat, fosa, clavat, repussat

MATERIALS UTILITZATS

metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Crismera de metall platejat en forma d'arqueta rectangular, coronada per una creu llatina. Presenta dos recipients interns amb tapadora que identifiquen els olis: O.S (Oleum Sanctum) i O.C (Oleum Chrisma). Tant els recipients interns com la pròpia crismera tenen xarnera i fiadors per ser tancades.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

9

LLARGADA (CM)

7

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular, punts de verdet.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA