Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crucifix

NÚM DE REGISTRE

1410

CRONOLOGIA

s. XIX-XX?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Crucifix

ALÇADA (CM)

33,5 x 14,5 x 12,5cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Crucifix bastant minimalista, amb una creu llisa, al tronc de la qual hi ha la inscripció INRI i a la base, la P amb una creu al tronc.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

INRI: Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvum (Jesús de Natzaret, Rei dels Jueus) i la P amb la X (Crismó, emblema de Crist

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

33,5 x 14,5 x 12,5cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA