Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crucifix de talla

NÚM DE REGISTRE

1007

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

escultura

NOM DE L’OBJECTE

crucifix

ALÇADA (CM)

98 x 47 x 16 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

talla

MATERIALS UTILITZATS

fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Creu senzilla de fusta fosca, amb un cartell on es llegeixen els caràcters INRI pintats en vermell. El crist, naturalista, és de fusta notablement més clara.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

98 x 47 x 16 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA