Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cupó dels maristes

NÚM DE REGISTRE

1035

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Cupó

ALÇADA (CM)

32,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

11,5 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

La base presenta motius vegetals recargolats en la seva superfície. El tronc, igualment motius vegetals però sense recargolaments, mostra unes fulles que apunten cap avall. Abans d'arribar a la copa el tronc fa una dilatació que s'envolta d'un motiu platejat estret i austerament decorat. La copa arrenca d'una base decorada amb motius recargolats i ondulants que donen pas a un cos completament llis excepte per una estreta senefa que recòrrer la part superior marcant l'espai fins on s'introdueix la tapa. La tapa és cónica amb un primer cos llis, un segon cos de motius vegetals ondulants, i un tercer, petit i culminant cos llis. Aquest últim fa de base a una creu grega de puntes flordellisades.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

32,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

2 (tapa i copa)

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA