Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

NÚM DE REGISTRE

420

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

108,5 x 83,5 cm / mànigues: 24 x 40,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 maniples, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color morat. Tot el contorn de la peça hi ha una tira de passamaneria daurada estreta. Aquesta mateixa tira daurada, però de tamany més ampla, conterneja el coll (forma de barca) i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica duu cosida al coll una roba blanca amb punta. Conserva dos traus-baga de corda lila. Escrit, sembla amb guix blanc el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

108,5 x 83,5 cm / mànigues: 24 x 40,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Molt desgastada, ha perdut pràcticament tot el ras de seda.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA