Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

NÚM DE REGISTRE

459

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

116 x 83 cm / mànigues: 26 x 43 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, i 2 bosses de corporals i 5 capes pluvials (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda llisa granate. Un galó o tira de passamaneria estret, daurat i mostra geomètrica (igual en tot el tern) envolta els laterals de la dalmàtica. La mateixa tira de passamaneria li volteja el coll (forma de barca) i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El galó també es repeteix a les mànigues, però a la màniga dreta passamaneria diferent: daurada i granate, segurament la peça ha estat refeta. Conserva dos traus-baga de corda grante al coll i dos botons aglanats amb els seus corresponents traus-baga de corda vermella a cada màniga. El forro és de color vemell on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC. Porta cosida roba blanca al coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

116 x 83 cm / mànigues: 26 x 43 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Roba gastada, està molt sargida i esparracada en més d'un lloc.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA