Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

NÚM DE REGISTRE

475

CRONOLOGIA

s. XVIII-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

104,5 x 80 cm / mànigues: 26,5 x 40,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 estola i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda negra amb trama de mostra floro-vegetal (recorda motiu "a la Palma", popular en el s. XVIII). Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria daurada amb mostra o sanefa geomètrica. La mateixa tira de passamaneria però de mida més ampla li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color negre i porta enganxada paperet amb el núm. de l'IEC. Porta cosida roba blanca al coll, on també conserva dos gafets metàl·lics per cordar-la.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

104,5 x 80 cm / mànigues: 26,5 x 40,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA