Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

NÚM DE REGISTRE

586

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

105,5 x 77,5 cm / mànigues: 27 x 42,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 8 casulles, 4 estoles, 2 collarins, 2 dalmàtiques i 1 capa pluvial (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda verda amb trama de mostra floro-vegetal. Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria daurada amb un petit serrell. Galó de passamaneria daurat i amb mostra floro-vegetal li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color verd fosc. Porta cosida punta blanca al coll, on també conserva dos gafets metàl·lics per cordar-la. Núm. IEC escrit amb bolígraf al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

105,5 x 77,5 cm / mànigues: 27 x 42,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

El forro de la peça està sargit i es diria que tota la dalmàtica ha estat refeta, diferents tons de verd de la roba i sargits en la part del davant. La passamaneria també refeta i afegida.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA