Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

NÚM DE REGISTRE

619

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

108 x 87,5 cm / mànigues: 26 x 38 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or, fils de seda policromats, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part del conjunt format per: 2 collarins i 2 dalmàtiques (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color beig marfil clar amb mostra de trama floral brodada amb fils de seda policromats (blau, verd, vermell,...). La mostra brodada dibuixa uns fins brancatges d'on surten poms de flors vermelles (semblen clavells). Aquestes branquetes es van enllaçant per dibuixar una mena de medalló lobulat a dins del qual hi ha un ram de tres flors també vermelles. Aquesta ornamentació repartida de manera simètrica ocupa tota la superfície de la dalmàtica, excepte la part del parament superior de l'anvers que segurament es degué refer i està tot ell brodat amb una altra mostra també floral. Un galó daurat amb mostra contorneja els laterals la peça. El mateix galó també emmarca la part del coll i partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. El forro és de color rosa on hi ha escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC. La peça conserva un dels dos fiadors aglanats del coll (de barca) i un dels botons per cordar la màniga esquerra.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

108 x 87,5 cm / mànigues: 26 x 38 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

La roba està molt gastada i en punts esparracada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA