Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

NÚM DE REGISTRE

397

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

101,5 x 69,5 cm / mànigues: 25 x 45 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or i sedes policromades, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 3 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 3 estoles, 2 collarins, 3 maniples,1 cobrecalze, 1 bossa de corporals, 1 humeral, 1 gremial i un drap de faristol. (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color verd. Tot el contorn de la peça hi ha una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motius en tot el tern). Aquesta mateixa sanefa conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu o sanefa marca els paraments de les mànigues. Destaquen de la peça els motius iconogràfics ubicats tant a davant com a darrera en el parament de sobre el faldó. En el vers i sobre un setí de color crema hi ha brodat el monograma de Crist, emmarcat per una forma trapezoidal, que de fet és el nus d'una creu els braços de la qual són de forma flordelisada i brocada en fil d'or. En el revers, i també sobre un setí de color crema, s'hi mostra brodat un escut amb les quatre barres de fons i un medalló central amb el mar i un arbre central. A banda i banda de l'arbre s'hi pot llegir la paraula: "LLoret". De nou tot emmarcat dins una forma trapezoidal, com a nus de la creu flordelisada brocada en fil d'or. La dalmàtica té el forro de color verd i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

101,5 x 69,5 cm / mànigues: 25 x 45 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

La roba de la peça es veu gastada i usada sobretot en la part interior del forro que té més d'un estrep. Convindria guardar-la en un espai més adequat sense altres elements a sobre els brodats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA