Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica del tern de Sant Narcís

NÚM DE REGISTRE

355

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

104 x 78 cm / mànigues: 45 x 24 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat, brocat, encoixinat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Dalmàtica de seda de ras de color vermell-granate. Tot el contorn de la dalmàtica la recorre una sanefa-galó brocada daurada i amb un motiu vegetal de color verd (el mateix en tot el tern). Aquesta mateixa sanefa-galó conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. És precisament en aquests paraments on hi ha la decoració més ricament brodada de la peça. A les mànigues de nou el galó-sanefa maraca els paraments, tot i que a dins no hi ha una ormanetació especial, sinó que s'hi repeteix la decoració vegetal, que recorda a la fulla del trèbol, brocada en fil d'or, que també ocupa la resta de la dalmàtica, tret de la zona dels paraments que com hem dit estant ricament ornamentats. El parament inferior o del faldó, tant a davant com a darrera, presenta la mateixa decoració, una gran estrella de vuit puntes dins de la qual es dibuixa un trèbol de vuit costats, cadascun dels quals té brocada en fil daurat una fulla o motiu vegetal. Al centre de tot plegat una corona brocada daurada ocupa la part central. A banda i banda i per acabar d'ocupar el parament dos rombes amb una creu a l'interior. En els paraments superiors, de forma allargada rectangular, tres rombes dibuixats per un galó daurat. Al rombe central i més gran hi ha representada amb la tècnica de l'encoixinat una de les figures del Tetramorf, Sant Joan: cap d'àliga nimbada. A la part del darrera de la dalmàtica la figura del Tetramorf que ocupa aquest rombe, és Sant Marc, amb un cap de lleó nimbat i ales blaves. Als rombes més petits, a dalt i abaix del rombe central, tenen a l'interior brocada una creu. Diverses aplicacions metàl·liques i altres motius brocats en fil d'or acaben d'engalanar la zona dels paraments. La dalmàtica té el forro de color vermell i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro dues vegades, una a la part d'abaix i l'altra a la màniga esquerra damunt una etiqueta blanca enganxada a la dalmàtica.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

104 x 78 cm / mànigues: 45 x 24 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA