Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica i collarí

NÚM DE REGISTRE

162

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

119 x 84 cm / mànigues: 25 x 43 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, brocat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica i collarí que formen part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda vermella amb trama brodada amb fils d'or i plata que dibuixa uns grans motius vegetals: brancatges simètrics que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que sorgeix com d'un gerro i que ocupa la part central del paraments inferiors. En els superiors el mateix motiu però de dimensions més petites. Tota la composició és simètrica. Tota ella està contornejada per un sanefa daurada, brodada i decorada amb una línia ondulant. El mateix motiu o tira daurada marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica té el forro de color rosat i duu cosida al coll (coll de barca) una roba blanca amb puntes. Conserva dos botons o fiadors allargats al coll. Collarí de seda de color vermell, amb una trama brodada de fils daurats i platejats, dibuxant una mostra floro-vegetal d'entrellaços simètrics. per una galó-sanefa daurat. Un galó o tira de passamaneria estret, daurat decorat amb una línia ondulant (el mateix motiu en tot el tern) envolta els laterals de la peça. Cordó i borla aglanada de color vermell-granate amb fils daurats. El forro és de color vermell.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller de Miguel Molero de Toledo

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

119 x 84 cm / mànigues: 25 x 43 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Mides collarí: 17 x 67,5 cm

COMPARTIR

CA