Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica i collarí del tern de la Puríssima

NÚM DE REGISTRE

165

CRONOLOGIA

1854

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

107

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

85

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat

MATERIALS UTILITZATS

seda, or, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Dalmàtica de seda de color blau. Tot el contorn de la dalmàtica està marcat per una sanefa de passamaneria daurada. Aquesta mateixa sanefa conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motius marca els paraments de les mànigues. Tota la peça està ricament brocada amb motius disposats de manera simètrica: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. La dalmàtica té el forro de color blau i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro. Conserva botons aglanats al coll i a les mànigues.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Garín

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

València

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

107

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

donació

FONT D’INGRÉS

Bisbe Sivilla i Gener

DATA D’INGRÉS

6 de desembre de 1904

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però caldria presentar més acuradament i tenir en compte l'impacte de la llum sobre el teixit.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA