Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica i collarí

NÚM DE REGISTRE

154

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

dalmàtica

ALÇADA (CM)

108

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

88

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fils de seda policromats, fil de plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Dalmàtica i collarí que forma part d'un tern que es composa de: 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 dalmàtiques, 2 casulles, 2 collarins, 1 maniple, 1 cobrecalze, 1 un drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats. La decoració brodada respon a una disposició simètrica. A banda i banda d'un motiu central que dibuixa sanefa de lòbuls entrellaçats amb mostres florals, hi ha uns grossos rams de flors de jardí que s'intercalen amb brots de raïms. Tota ella està contornejada per un galó de passamaneria daurat amb un petit serrell. Un altre galó de filaments recargolats i de perfil fistonejat volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu o tira daurada marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica té el forro de color gris perla i duu cosida al coll (coll de barca) una roba blanca. Conserva dos botons o fiadors allargats al coll, i dos botons-borla a cada màniga amb uns traus-corda de color granate. Collarí de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats, que dibuixen uns vistosos motius florals intercalats amb brots de raïms. Un galó de passamaneria daurat amb un petit serrell. Cordó i borla amb serrell de color granate amb fils platejat. El forro és de color gris perla.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

108

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte. Caldria millor forma exposició per garantir una millor conservació.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Mides collarí: 76 x 10 cm

COMPARTIR

CA