Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol

NÚM DE REGISTRE

446

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

drap de faristol

ALÇADA (CM)

188 x 54,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

vellut, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Drap de faristol que forma part d'un tern que es composa de 3 dalmàtiques, 1 casulla, 7 capes pluvials, 2 estoles, 1, collarí, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Drap de faristol de vellut granate. En els costats llargs del drap hi ha galó de passamaneria daurada amb un petit serrell. En els extrems estrets, el galó de passamanerria daurada és més ample i acaba amb un serrell de fils daurats. El mateix galó es repeteix, per duplicat, quasi en els extrems del drap. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

188 x 54,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però la roba es veu gastada, usada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA