Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol

NÚM DE REGISTRE

923

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

drap de faristol

ALÇADA (CM)

52 x 182 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Drap de faristol de ras de seda de color beig. En els costats llargs del drap hi ha galó de passamaneria daurada amb mostra geomètrico-floral. En els extrems estrets, el galó de passamanerria daurada amb mostra floral és més ample i acaba amb un serrell de fils daurats. El mateix galó es repeteix quasi en els extrems del drap. Forro de color groc.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

52 x 182 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA