Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol del tern de la Ginesta

NÚM DE REGISTRE

506

CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

drap de faristol

ALÇADA (CM)

50,5 x 215 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

cotó, fils d'or i plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Drap de faristol que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Drap de faristol rectangular adonat amb motius florals-vegetals de disposició simètrica fets amb brocat d'or sobre fons de plata. En els dos costats estrets del drap serrell daurat. Folre de color beig-salmó. No duu escrit enlloc el núm. de l'IEC.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

50,5 x 215 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Força ben conservada, però amb desfilaments. Caldria guardar-la de manera més apropidada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA