Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol del tern de Sant Narcís

NÚM DE REGISTRE

978

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

drap de faristol

ALÇADA (CM)

52,5 x 240 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat, brocat, encoixinat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Drap de faristol que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Drap de faristol rectagular de ras de seda de color vermell-granate. Tot ell està contornejat per sanefa-galó brocada daurada i amb un motiu vegetal de color verd (el mateix en tot el tern). La resta de la peça té brodats en tot el contorn fulles o motius vegetals que recorden la fulla de trèbol. Un dels dos costats estrets del drap serrell daurat. A cada extrem del drap faixa decorativa entre galons de passamaneria. En l'interior s'hi dibuixa de manera entrellaçada tres rombes, el central i més gran conté trèbol brocat amb corona floral, els dos laterals una creu. Folre de color blanc i molt brut. Duu escrit el núm. de l'IEC amb bolígraf.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

52,5 x 240 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA