Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Element decoratiu de ferro

NÚM DE REGISTRE

1459

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Element decoratiu de ferro

ALÇADA (CM)

25,50x32,50x2

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Fosa

MATERIALS UTILITZATS

Ferro

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Element decoratiu de forma conopial que ha perdut l’element colminant, presenta quatre floritures de tres fulles a la part superior i al centre un trilobulat.ç

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

25,50x32,50x2

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA