Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Escultura del sepulcre de Bernat de Pau

NÚM DE REGISTRE

65

CRONOLOGIA

c. 1457

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

escultura

NOM DE L’OBJECTE

escultura

ALÇADA (CM)

76,5

LLARGADA (CM)

20

AMPLADA (CM)

31

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat, esculpit

MATERIALS UTILITZATS

alabastre

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Escultura que forma part del seguici fúnebre del Sepulcre de Bernat de Pau. Estava situada darrera el cos jacent del bisbe. Figura masculina vestida a la manera cortesana. No és una imatge d'un religiós. Porta un vestit llarg fins a genoll. Li falta la mà esquerra.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

76,5

LLARGADA (CM)

20

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Ha perdut la mà esquerra.

DESCRIPCIÓ

-FONT L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Vol. VIII. Madrid: Plus-Ultra, 1956. -ÁZCARATE, J. M. Arte gótico en España. Madrid, 1990. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. VI, p. 310-311. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XV, p. 100. -ESPAÑOL, F. Maestro del Sepulcro de Bernat de Pau. Figuras de Bernat de Pau y de una plorante, ca. 1457” in Natale, M. (ed.), El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios entre Italia, Francia y españa en el siglo XV, Madrid: 438-443. -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p. 200-202. -PRATS, LL. El sepulcro de Bernat de Pau, obispo de Girona (1436-1457), AIEG XXXIII, 453-479. 1994. -VVAA. El bisbe Margarit i la seva època. Fundació Caixa de Girona. Centre Cultural de Caixa de Girona. Fontana d’Or. Ed. Fundació caixa Girona, 2006. -PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p.26, 281-285.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA