Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estandart

NÚM DE REGISTRE

564

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

moblament - accessori

NOM DE L’OBJECTE

estendard

ALÇADA (CM)

231 x 135 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Peça de roba de ras de seda vermella amb trama de garlandes floro-vegetals. Té forma allargada i acabada amb dos becs semicirculars. L'ornamentació principal del penó és el motiu que dibuixa una corona d'entrellaços vegetals feta passamaneria de color daurat i que emmarquen el motiu de la creu,d'aplicacions de passamaneria platejada. Contorneja tot l'estandart (excepte en el seu extrem superior) tira de passamaneria daurada i acabada amb un curt serrell granate.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

231 x 135 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA