Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

NÚM DE REGISTRE

522

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

estola

ALÇADA (CM)

18,5 x 276 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Estola que forma part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Estola de ras de seda vermella, la decoració de la qual es base en un brocat de fil d'or dibuxant un elegant motiu vegetal que recorre tota la banda de la peça. Les pales o extrems trapezoïdals estant contornejats per una galó-sanefa daurat, decorat amb una línia ondulant, que emmarquen cadascun el motiu de la creu, també brodada amb fil d'or i de tipologia floral amb raigos. El mateix motiu de la creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color vermell i duu cosida una roba blanca per protegir la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller de Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

18,5 x 276 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA