Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola

NÚM DE REGISTRE

381

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

estola

ALÇADA (CM)

16,5 x 218 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brocat

MATERIALS UTILITZATS

seda, fil d'or i de plata, passamaneria, aplicacions metàl·liques

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Estola que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Estola de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. Les pales o extrems trapezoïdals queden emmarcades per dos filets de cordó daurats i al centre hi ha brodat el motiu de la creu amb els braços acabats en tres puntes i amb aplicacions metàl·líques. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color vermell i duu cosida una roba blanca amb puntes a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

16,5 x 218 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

L'estat és correcte però convindria guardar-la en un espai adequat sense altres elements a sobre els brocats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA