Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola del tern de la Ginesta

NÚM DE REGISTRE

498

CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

estola

ALÇADA (CM)

14 x 207 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

cotó, fils d'or i plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Estola que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Estola de fons platejat, amb una trama brodada de fils daurats amb una mostra floro-vegetal (el motiu principal sembla una pinya). Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per un galó o tira de passamaneria estret, daurat i de mostra geomètrica (el mateix motiu en tot el tern) i en el centre de cadascuna, el motiu de la creu feta d'aplicacions de la mateixa passamaneria. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color rosat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro. Duu cosida roba blanca fistonejada a la part que es col·loca darrera el coll.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

14 x 207 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA