Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estola del tern de Sant Narcís

NÚM DE REGISTRE

358

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

estola

ALÇADA (CM)

7,5 x 224 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat, brocat, encoixinat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Estola que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Estola de ras de seda vermella-granate, la decoració de la qual es base en un brocat de fil d'or dibuxant un elegant motiu vegetal que recorda la fulla de trèbol i que recorre tota la banda de la peça. Les pales o extrems trapezoïdals estant contornejats per una galó-sanefa daurat que emmarquen cadascun el motiu de la creu, brocat en fil d'or i en relleu. El mateix motiu de la creu, però en aquest cas de tipologia més barroca floral i amb aplicacions metàl·líques, es repeteix el la part central de la banda de l'estola. El forro és de color vermell-rosat i duu cosida una roba blanca amb puntes a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

7,5 x 224 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA