Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Folre de coixí o bossa

NÚM DE REGISTRE

1158

CRONOLOGIA

Segle XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Teixit

NOM DE L’OBJECTE

Folre de coixí o bossa

ALÇADA (CM)

67x51

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Folre de coixí o bossa amb tanca de gafets en un dels costats llargs. Tela blava amb motius perimetrals de fil metàl·lic fent decoracions vegetals.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

67x51

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA