Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de gàrgola

NÚM DE REGISTRE

664

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment de gàrgola

ALÇADA (CM)

8'5 x 17 x 12 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

pedra travertí?

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment irregular i allargat que a la part devantera hi veiem un relleu decoratiu esculpit amb motius vegetals. Recorda la decoració que tenen les gàrgoles de l'absis de la catedral.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

8'5 x 17 x 12 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA