Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de vitrall

NÚM DE REGISTRE

795

CRONOLOGIA

s. XIV

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

vitrall

ALÇADA (CM)

80 x 80 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

vidre, plom

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Vitrall trifoliat. Es conserven les tres fulles que són de color blau i verd sobre una tija de color marró. Tot plegat sobre fons vermell.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Capella de Sant Miquel (segons corpus vitrearum)

ALÇADA (CM)

80 x 80 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

- Coorpus Vitrearum Medii Aevi. "Els vitralls de la Catedral de Girona". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA