Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment d’estructura arquitectònica (4 peces)

NÚM DE REGISTRE

1315

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Fragment d'estructura arquitectònica (4 peces)

ALÇADA (CM)

cada una: 72x73x27

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment d'estructura arquitectònica. Nervis de la volta gòtica?

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

cada una: 72x73x27

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA