Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment d’estructura arquitectònica

NÚM DE REGISTRE

702

CRONOLOGIA

mitjans s. I dC

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

20 x 15'5 x 10 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

gres de Sant Daniel de Girona

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment decorat amb un relleu amb òvals i segetes (cimaci jònic) i dentells.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

20 x 15'5 x 10 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Friut d'un siglat anterior hi ha escrit el número R-16 en petit i de color negre en un costat.

COMPARTIR

CA