Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment d’estructura arquitectònica

NÚM DE REGISTRE

1411

CRONOLOGIA

s. XVI-XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

9,5x8x8cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment arquitectònic indeterminat

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

9,5x8x8cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA