Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment d’estructura arquitectònica (format per 3 peces fracturades)

NÚM DE REGISTRE

1258

CRONOLOGIA

s.XI-XII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

ALÇADA (CM)

29x20x22

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat, bisellat

MATERIALS UTILITZATS

calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment de fris amb decoració en dos registres separats per una faixa llisa sobresosrtint: un amb ziga-zaga i un altre amb notables entrellaçats.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

29x20x22

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA