Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment estructura arquitectònica

NÚM DE REGISTRE

740

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

17'5 x 21'5 x 19 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària nummolítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment de forma cònica amb un sortnt molt pronunciat amb decoració estriada.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

17'5 x 21'5 x 19 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA