Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fris

NÚM DE REGISTRE

759

CRONOLOGIA

s. XI-XII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

20 x 71 x 23 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment de forma rectangular decorat amb un fris amb motius geomètrics en forma de doble ziga-zaga.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

20 x 71 x 23 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.

NOTES I OBSERVACIONS

Siglat anteriorment amb el número 49 escrit en gran i de color vermell a sota.

COMPARTIR

CA