Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fusta de darrera el retaule Major

NÚM DE REGISTRE

1028

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Moblament

NOM DE L’OBJECTE

fusta retaule plata

ALÇADA (CM)

132 cm alçada, 274,5 cm d'amplada, i 11,5 de profunditat (el marc que l'envolta fa 2,5 cm, restar 5cm a les dades d'alçada i amplada per tenir la mida de la peça històrica).

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Fusta serrada, i pintura sobre capa d'estucat.

MATERIALS UTILITZATS

Fusta, pintura.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fusta enmarcada amb un marc col·locat a posteriori. Presenta cinc taulons col·locats verticalment. La composició es trenca amb un buit al centre en forma d'obertura, i motius decoratius a la part baixa, formant una renglera horitzontal de barres vermelles i grogues verticals (24 de vermelles i 25 de grogues).

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

132 cm alçada, 274,5 cm d'amplada, i 11,5 de profunditat (el marc que l'envolta fa 2,5 cm, restar 5cm a les dades d'alçada i amplada per tenir la mida de la peça històrica).

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

La pintura presenta petites pèrdues, la fusta es conserva en bon estat-

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

1

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA