Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gremial

NÚM DE REGISTRE

491

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

gremial

ALÇADA (CM)

75 x 87,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Gremial que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial, 2 capes pluvials, 1casulla , 2 bosses de corporals i 2 estoles. Gremial de seda de color gris platejat. Ressegueix el contorn del drap una sanefa daurda brodada que dibuixa una mostra d'entrallaços. Ornamenta el drap un gran brancatge del que en surten flors i altres brancatges. Tot plegat dibuixa mena de trèbol lobulat que emmarca el motiu central: una creu d'aspa de doble contorn brodat amb fil d'or i inerior platejat. Tota la resta de la mostra està brodada amb fils d'or i de plata. Un filet de fil seda granate contorneja algunes flors. Li resten dues de les tres borles amb serrell daurat que li pejaven d'un dels costat. El forro és de color blanc. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

75 x 87,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però està descosit. Caldria guardar-lo en un espai més adeqüat sense pes a sobre els brodats.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

A perdut una de les borles.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA