Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Hàbit coral de canonge (estiu)

NÚM DE REGISTRE

1369

CRONOLOGIA

s.XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentaria

NOM DE L’OBJECTE

Muceta

ALÇADA (CM)

160x134

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Cosit

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Hàbit vermell de canonge. L’hàbit coral de canonge d’estiu estava format per sotana, hàbit vermell, roquet i valona vermella.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

160x134

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA