Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Immaculada Concepció

NÚM DE REGISTRE

250

CRONOLOGIA

s. XVII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

195

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

145'5

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Escena bíblica

DESCRIPCIÓ

Representació de la Immaculada Concepció. La Marededéu està coronada per dotze estrelles, porta una túnica rosada i un mantell blau; sota els seus peus un quart creixent lunar. La Verge sosté en els braços Jesús Infant portant una llança, amb una creu d’or al cap d’aquesta. Ambdós figures miren a la part inferior de la composició, que és on es duu a terme el Misteri de la Redempció: Maria esclafa el cap de la serp amb el peu dret amb l’ajuda del Fill de Déu, concebut per obra de l’Esperit Sant, el qual li clava la llança. Uns grups d’angelets-nens sorgeixen entre la nuvolada de tonalitats blanquinoses, blavoses i grises entre un cel groguenc de glòria, i envolten el grup de figures. A la part superior esquerra s’hi observen tres angelets nens en estat de contemplació del Misteri, mentre que a la part esquerra inferior destaquen entre l’atmosfera dos caps alats; a la part dreta de la composició s’hi ubica una parella d’àngels nens, un dels quals mira a l’espectador; sota aquests, dos àngels d’aspecte androgin contemplen el l’Acció Redemptora mentre un dels dos àngels senyala la Victòria de Crist.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

195

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura. La tela està malmesa.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA