Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Justícia i Fortalesa

NÚM DE REGISTRE

141

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

123 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Figures al·legòriques

DESCRIPCIÓ

Representació inscrita en un marc de fusta daurada i forma el·líptica, amb tres sanefes i motius geomètrics formats per un cordó de perles i una garlanda de fulles d’acant. Dues figures femenines formen la composició. A mà esquerra una figura femenina porta una indumentària de tons blaus i blancs; amb la mà dreta sosté uns troncs de fusta lligats i una destral, l’al·legoria de la Fortalesa, mira cap a l’altra figura, la Justícia, la qual té el cos cobert per una cuirassa amb una cap grotesc en el centre; porta un casc metàl·lic que sembla de bronze, amb cresta; el seu mantell és rosat. Ambdues al·legories estan sobre un fons neutre.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Escola italiana del s. XVIII

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

identificació per relació

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-Miralpeix, Francesc. Pintors i pintures del Set-cents en terres gironines: estat de la qüestió i noves aportacions. Article.

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA