Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Làpida

NÚM DE REGISTRE

677

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

làpida

ALÇADA (CM)

59 x 93 x 12'5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària nummolítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Làpida de forma rectangular amb una inscripció i amb dues heràldiques, el de l'esquerra s'hi representa una torre o castell i el de la dreta un gall.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

59 x 93 x 12'5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Fruit d'un siglat anterior hi ha un número 33 escrit en gran i de color vermell

COMPARTIR

CA