Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llosa

NÚM DE REGISTRE

731

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

22'5 x 47 x 7 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària local

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment de llosa semi rectangular, trencat en forma diagonal des de la part inferior esquerra cap a la part superior. Hi ha una inscripció.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Si

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

22'5 x 47 x 7 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

Fragment de llosa

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Hi ha numeració anterior en vermell i gran a un lateral, el número és possiblement el 78, però no s'aprecia amb molta claredat.

COMPARTIR

CA