Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

NÚM DE REGISTRE

539

CRONOLOGIA

1774

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

maniple

ALÇADA (CM)

18,5 x 80,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

seda, fils d'or i plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Maniple que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Maniple de ras de seda morat, la decoració de la qual es base en un brodat de fils d'or i plata que dibuxen un elegant motiu vegetal que recorre tota la banda de la peça. Les pales o extrems trapezoïdals estant contornejats per una galó-sanefa daurat, decorat amb una línia ondulant, que emmarquen cadascun el motiu de la creu, també brodada amb fils daurats i platejats, de tipologia floral i envoltada de raigos. El mateix motiu de la creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro també és de color lila morat. Corda de passamaneria amb borla i petit serrell de color lila i groc. No porta enlloc anotat el número de l'IEC.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Taller Miguel Molero

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Toledo

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

18,5 x 80,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA