Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

NÚM DE REGISTRE

655

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

maniple

ALÇADA (CM)

15,5 x 86,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fils de seda policromats, fil de plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Maniple que forma part d'un tern que es composa de: 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 dalmàtiques, 2 casulles, 2 collarins, 1 maniple, 1 cobrecalze, 1 un drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Maniple de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats, que dibuixen uns vistosos motius florals intercalats amb brots de raïms. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per galó de passamaneria daurat amb un petit serrell. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda del maniple són d'aplicacions de passamaneria de filament recargolat. El forro és de color gris perla i duu escrit amb bolígraf el núm. IEC. Corda i borla amb serrell de color granate.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

15,5 x 86,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, tot i que la passamaneria està una mica desfilada.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA