Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

NÚM DE REGISTRE

901

CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

maniple

ALÇADA (CM)

18 x 88,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

ras de seda, fils de seda policromats, fils daurats, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Maniple de ras de seda brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i fils daurats que dibuixen motius florals. Tot el maniple està cortornejat per una tira de passamaneria de fils daurats acabada amb un petit serrell i bana de color granate. Les creus del centre de cada pala i la del mig de la banda del maniple són d'aplicacions de passamaneria daurada amb sanefa geomètrica. El forro és de color verd. Corda verda i borla i serrell daurats.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

18 x 88,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA