Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

NÚM DE REGISTRE

1215

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Teixit

NOM DE L’OBJECTE

Maniple

ALÇADA (CM)

57x10

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Maniple senzill blanc, amb creu vermella al centre. Cosit al mig per tancar-lo i permetre passar el braç.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

57x10

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA