Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple de vellut

NÚM DE REGISTRE

200

CRONOLOGIA

1956

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

maniple

ALÇADA (CM)

47

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

10

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

brodat, brocat, cosit

MATERIALS UTILITZATS

vellut, sedes, or

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Estola de velllut negre, que forma conjunt amb la casulla núm. 199. Estola de fons negre decorada amb dues grosses creus brocades de fils d'or als extrems. Una petita creu brodada amb fils de seda policromats n'ocupa la part central. Els extrems de la peça acabem amb un llarg serrell trenat de color blanc i negre.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Brodat per les monges del monestir de Sant Daniel de Girona

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Girona

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

47

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte. Caldria millor forma exposició per garantir una millor conservació.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Disseny de Mn. Genís Baltrons i Robert (n. 1932).

COMPARTIR

CA